Zapoznaj się z kulturą turecką

Zapoznaj się z kulturą turecką

Yazıcı-dostu sürüm

Instytut Yunus Emre w krótkim czasie zdołał zorganizować wiele wydarzeń, przyciągających uwagę swoją różnorodnością. Priorytetem instytutu stała się promocja Turcji, kolebki bogatej kultury, w odpowiedni sposób i za pośrednictwem kompetentnych przedstawiciel. Wydarzenia przez nas organizowane mają na celu propagowanie wyjątkowego i bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Turcja najczęściej kojarzy się z historią. Z jednej strony chcemy promować nasze bogactwo kulturowe czerpiąc natchnienie z historii naszego kraju, a z drugiej, przykładamy równie dużą uwagę do współczesnej sztuki i aktualnego kierunku rozwoju kultury. Dzięki łączeniu kodów kulturowych naszej starożytnej tradycji ze współczesnymi dziedzinami sztuki staramy się przedstawić różnorodną perspektywę kulturową. Jak mówił Ahmet Hamdi Tanpınar, jeden z wybitnych pisarzy tureckich, literatura powinna nieustannie się rozwijać i być jednocześnie trwała. Każda istota żywa musi się zmieniać, a co więcej, swoje życie zawdzięcza przemianie, odnawianiu się. Tylko ta zmiana w swojej integralności może zagwarantować trwałość. Ahmet Hamdi Tanpınar ten proces określał jako „zmienianie się trwając, trwanie zmieniając się”. Aby osiągnąć kulturową trwałość, która będzie mogła rozwijać się w nowych okolicznościach bez popadania w stagnację, należy łączyć tradycję z modernizmem.

Instytut Yunus Emre, dokładnie tak jak powiedział Tanpınar, trwając zmienia się i zmieniając się trwa. Zainspirowani tradycją staramy się dotrzeć do współczesnych ludzi i przekazać im wiedzę o naszych ziemiach, o nieustannie rozwijającym i zmieniającym się dziedzictwie kulturowym. Tworzymy przestrzeń, w której Dede Efendi spotyka się z Wagnerem, Yunus z Verlainem, Baki z Goethem i za pomocą takiej syntezy próbujemy zrozumieć sami siebie i dać innym możliwość poznania naszej kultury. Nie opowiadamy jedynie o barwach z atlasu naszej kultury, ale ucząc się bogactwa kulturowego innych narodów próbujemy je zrozumieć i w ten sposób podejmujemy wysiłek poznania się nawzajem, stworzenia nowej syntezy.

Z tego względu duże znaczenie mają dla nas kultura i kulturowe wartości kraju goszczącego naszą instytucję. Aby nawiązać przyjaźni między gospodarzem a gościem razem uczestniczymy w wydarzeniach stwarzających okazję do wymiany kulturowej oraz współpracujemy ze sobą. Naszą misją jest nie tylko promocja naszej własnej kultury, ale również poznanie kultur innych narodów.

Nasz instytut prezentuje sylwetki nie tylko ludzi kultury wywodzących się z Turcji, ale również artystów, myślicieli, naukowców związanych z Turcją w przeszłości lub obecnie, i podejmuje działalność mającą na celu ich promocję i lepsze ich poznanie. W każdym aspekcie naszej działalności przykładamy dużą wagę do kulturowej współpracy i organizacji wspólnych wydarzeń. Wierzymy, że wspólne wydarzenia tworzą platformę, dzięki której szybko i efektywnie odbywa się wymiana kulturowa.

Zamierzamy mówić o kulturalnym i naukowym dziedzictwie naszego kraju na arenie międzynarodowej i jednocześnie przenosić doświadczenia innych narodów na nasze ziemie. Dzielenie się bogactwem kultury i nauki uważamy za ze wszech miar pozytywne i wartościowe. Z tym zamysłem nie ustajemy w brataniu Dede Efendi’ego z Wagnerem, Yunusa z Verlainem, Baki’ego z Goethem.