Wizja - Misja

Wizja - Misja

Yazıcı-dostu sürüm

Wizja:

Na całym świecie zwiększać liczbę przyjaciół Turcji i osób z Turcją związanych.

 

Misja: 

Zwiększać rozpoznawalność, pozytywne relacje i zaufanie Turcji na arenie międzynarodowej.