Nauka tureckiego

Nauka tureckiego

Yazıcı-dostu sürüm

NAUKA JĘZYKA TURECKIEGO W NASZYCH CENTRACH KULTURY

Zgodnie z zapotrzebowniem, w naszych Centrach Kultury organizowane są kursy językowe skierowane do różnych grup, w zależności od poziomu znajomości języka tureckiego. Poza ogólnymi kursami języka tureckiego, uczestniczyć można w kursach, na których kładziemy nacisk na szczególne potrzeby kursantów. Proponujemy m.in. turecki biznesowy, turecki dla dzieci, zajęcia tłumaczeniowe, turecki prasowy i medialny.

Nasze Centra Kultury

 

PROJEKT WYBIERAM TURECKI

Dzięki staraniom Instytutu Yunus Emre, w krajach takich jak Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Polska, Japonia, Egipt, Czarnogóra, czy Rumunia, w szkołach podstawowych, liceach i na uniwersytetach język turecki nauczany jest jako drugi obowiązkowy albo dodatkowy język obcy.

Przygotowując projekt wybieram turecki, opracowano oficjalny program nauczania języka tureckiego jako języka obcego w szkołach podstawowych i średnich. Przygotowano również zestawy materiałów naukowych do nauki języka tureckiego.

 

NAUKA JĘZYKA TURECKIEGO NA MIEJSCU

Instytut Yunus Emre, współpracując z instytucjami takimi jak Yurtdışı Türkler i Akraba Topluluklar Başkanlığı zapewnia studentom, którzy otrzymali stypendium na naukę w Turcji, jeszcze przed przyjazdem do Turcji, możliwość nauki języka tureckiego w Instytutach znajdujących się w ich ojczystych krajach.

Stypendia w Turcji: www.ytb.gov.tr

 

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA TURECKIEGO

Na organizowany co roku program Letniej Szkoły Języka Tureckiego, zapraszani są goście z całego świata, uczący się języka tureckiego. Kandydaci, powinni być kursantami, działających za granicą Instytutów Yunus Emre oraz studentami kierunków turkologicznych za granicą. Osoby, które dotąd uczyły się tureckiego w swoich krajach, dzięki Letniej Szkole Języka Tureckiego mają możliwość wyćwiczenia umiejętności językowych, praktycznie wykorzystując język turecki w Turcji. Poza rozwijaniem umiejętności językowych, uczniowie mają też okazję poznać najważniejsze historyczne i turystyczne miejsca w miastach, które odwiedzają.

Letnia Szkoła Języka Tureckiego: turkceyazokulu.com.tr

 

ZDALNA NAUKA JĘZYKA TURECKIEGO

Portal Zdalnej Nauki Języka Tureckiego powstał dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam nowoczesna technologia. Za pośrednictwem Portalu, Instytut Yunus Emre ma na celu nauczanie języka tureckiego niezależnie od czasu i miejsca. Portal Zdalnej Nauki Języka Tureckiego krok po kroku prezentuje listy słów oraz zasady gramatyczne, dedykowane określonemu poziomowi znajomości języka, który nauczany jest poprzez zadania oparte na czterech podstawowych umiejętnościach językowych i skupiających się na zagadnieniach często wykorzystywanych przez uczniów w sytuacjach dnia codziennego.

Portal Nauki Tureckiego: turkce.yee.org.tr

 

MATERIAŁY DO NAUKI TURECKIEGO

Instytut Yunus Emre prowadzi prace nad programami nauczania i materiałami rozwijającymi umiejętności językowe dla poszczególnych grup wiekowych, bazując na współczesnych metodach nauki języka.

Turecki Dla Dzieci (ÇİT)

Zestaw został przygotowany dla grupy wiekowej 6-9 lat. Składa się z 4 elementów.

(Podręcznik, Ćwiczenia, Podręcznik dla nauczyciela, Płyta CD)

Uczę Się Tureckiego

Zestaw został przygotowany z myślą o grupie wiekowej 10-15 lat, na dwóch poziomach językowych A1-A2. Składa się z 4 elementów.

(Podręcznik, Ćwiczenia, Podręcznik dla nauczyciela, Płyta CD)

Turecki Yedi İklim

Zestaw został przygotowany z myślą o grupie wiekowej od 16 lat i więcej, będącej na jednym z 6 poziomów językowych A1-C2.  

(Podręcznik, Ćwiczenia, Podręcznik dla nauczyciela, Płyta CD)

Uczę Się Słów z Obrazkami

Obrazkowy słownik tematyczny, przygotowany dla osób na poziomie A1. Znajduje się w nim łącznie 600 słów. Znajdziemy w nim również zadania do samodzielnego wykonania. Słowa przetłumaczone są na język angielski, rosyjski i arabski.

Podręcznik do nauki mówienia i pisania

Podręcznik składa się z zadań do wykonania na podstawie 186 obrazków, na przykład podczas kursów języka tureckiego. Ma na celu wspomaganie nauki mówienia i pisania na poziomie A1.

Podręcznik z Zadaniami Video

Podręcznik składa się ze zadań do wykonania na podstawie 32 tematycznych video, na przykład podczas kursów języka tureckiego na poziomie A1-A2.

 

EGZAMIN ZNAJOMOŚCI TURECKIEGO (TYS)

TYS, jest standardowym, międzynarodowym egzaminem znajomości języka tureckiego organizowanym przez Instytut Yunus Emre. Egzamin odbywa się 3 razy do roku w skali międzynarodowej. Kandydaci, którzy zdali egzamin, dzięki dokumentowi mają prawo do rozpoczęcia nauki na tureckich uniwersytetach. Nie muszą przed rozpoczęciem nauki uczyć się przez rok tureckiego w klasach przygotowawczych.

TYS: tys.yee.org.tr

 

EDUKACJA LEKTORÓW

Instytut Yunus Emre, mający zapotrzebowanie na osoby wykształcone w dziedzinie nauki języka tureckiego jako języka obcego, organizuje różne programy kształcące dla nauczycieli.

Niektóre z programów organizowanych przez Instytut:

  • Programy Certyfikacyjne Nauczania Języka Tureckiego jako Języka Obcego
  • Programy Certyfikacyjne Nauczania Języka Tureckiego jako Języka Obcego dedykowane Turkologom
  • Seminaria Edukacyjne w zakresie Nauczania Języka Tureckiego jako Języka Obcego
  • Programy Dopasowania Mędzykulturowego
  • Programy Edukacyjne dla Pracowników

 

EGZAMINY DLA OBCOKRAJOWCÓW (YÖS)

Egzamin dla uczniów będących obcokrajowcami (YÖS), jest egzaminem przeznaczonym dla obcokrajowców, którzy chcą uczyć się na uczelniach wyższych na terenie Turcji. Wyniki tego egzaminu akceptowane są przez instytucje na terytotium Turcji. Instytut zapewnia koordynację, zapewnienie standartów i kontrolę Egzaminów dla Obcokrajowców (YÖS), które odbywają się na uniwersytetach za granicą, z którymi Instytut ma podpisane umowy o współpracy.

 

UCZYMY TURECKIEGO NOWOCZESNYMI METODAMI!

Interaktywne tablice, certyfikowani lektorzy, materiały pomocnicze, tematyczne plakaty językowe, materiały lekcyjne dedykowane poszczególnym grupom wiekowym, 8-16 osobowe grupy w klasach, o ławkach ustawionych w kształcie litery U…

Instytut Yunus Emre naucza języka tureckiego jako języka obcego na arenie międzynarodowej. W celu ulepszenia metod nauczania, stale pracuje nad nowymi metodami, aby wyjść na przeciw potrzebom i oczekiwaniom kursantów.

 

NAUCZAMY TURECKIEGO NA CAŁYM ŚWIECIE

Za pośrednictwem kursów języka tureckiego organizowanych przez Instytut w naszych centrach, na kierunkach turkologicznych poza granicami kraju oraz w zagranicznych szkołach państwowych jako zajęcia obowiązkowe lub dodatkowe, od 2009 roku aż do dzisiaj języka tureckiego uczyło się około 100 000 osób.