Nauka tureckiego

Nauka tureckiego

Obecny wzrost zainteresowania nauką języka tureckiego spowodowały dobre stosunki ekonomiczne i handlowe oraz powiązania kulturowe i historyczne. Wraz ze zwiększeniem liczby osób uczących się języka tureckiego rozwija się również różnorodność dostępnych materiałów.

Zainteresowani nauką języka tureckiego mogą się go nauczyć we własnym kraju dzięki zakładanym na całym świecie Centrom Kultury Tureckiej podległym Instytutowi Yunus Emre.

Kursy języka tureckiego w Centrach Kultury Tureckiej prowadzimy zgodnie z zasadami nauczania języka obcego oraz opierając się na poziomach biegłości językowej określonych przez Radę Europy. W czasie zajęć wykorzystujemy najnowsze technologie oraz współczesne metody nauczania, a dzięki bogatym zasobom materiałów i pomocy edukacyjnych odpowiadamy na potrzeby kursantów.

Oprócz ogólnych kursów języka tureckiego organizujemy również zajęcia z tureckiego zawodowego, kursy tłumaczeniowe, kursy tureckiego dla pracowników turystyki oraz kursy dla dzieci. Najlepszym kursantom zapewniamy możliwość udziału w  “Wakacyjnej Szkole Języka Tureckiego ” (“Türkçe Yaz Okulu”). Podczas tego wyjazdu kursanci nie tylko uczą się wykorzystywać znajomość tureckiego w praktyce, ale mają również okazję na poznanie Turcji i tureckiej kultury.

Uczymy świat języka tureckiego

Od roku 2009 do dnia dzisiejszego w kursach tureckiego prowadzonych w Centrach Kultury Tureckiej udział wzięło około 26000 osób. Poza siedzibami Centrów tworzymy specjalne grupy dla żołnierzy, pracowników sektora bankowego, przedsiębiorców (turecki zawodowy), dzieci i studentów turkologii. Oprócz tego wspieramy kursy instytucji pożytku publicznego zapewniając lektorów i materiały.

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie

Po przeanalizowaniu indywidualnych potrzeb każdego kursanta organizujemy również kursy specjalistyczne w różnych dziedzinach, odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu. Aby podnieść efektywność kursów podczas tworzenia grup bierzemy pod uwagę potrzeby i zamierzenia kursantów, ich wiek i wykształcenie.

Priorytetowo traktujemy metody nauczania współczesnego języka

Kursy języka tureckiego w Centrach Kultury Tureckiej prowadzimy zgodnie z zasadami nauczania języka obcego oraz opierając się na poziomach biegłości językowej określonych przez Radę Europy. W czasie zajęć często wykorzystujemy możliwości najnowszej technologii.

Naszym kursantom zapewniamy możliwość praktyki podczas zajęć konwersacyjnych

Zajęcia konwersacyjne na każdym poziomie pomagają kursantom utrwalić przerobiony materiał. W czasie zajęć kursanci, podczas swobodnej dyskusji na dowolny temat, z daleka od egzaminów i sal lekcyjnych, uczą się języka w naturalny sposób.

Organizujemy wspólne czytanie książek

Oprócz zajęć lekcyjnych, w trakcie których wykorzystywane są techniki teatralne i różne zabawy, co najmniej raz w tygodniu w bibliotece organizujemy wspólne czytanie książek. 

W czasie zajęć korzystamy z bogatych materiałów

Zajęcia prowadzimy w 8-16 osobowych grupach w salach charakteryzujących się ustawieniem stołów w kształ litery “U”. W czasie zajęć posługujemy się zgodnymi z najnowszymi metodami nauczania audiowizualnymi materiałami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb uczniów; są to między innymi: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, książki nauczyciela, czytanki i teksty, wzbogacone podręczniki (Z-Kitap), słowniki interaktywne, słowniki obrazkowe, kartki z obrazkami do ćwiczenia konwersacji, plansze edukacyjne

Staramy się nauczać tureckiego bez ograniczeń czasu i przestrzeni

Na całym świecie szybko wzrasta liczba osób pragnących uczyć się języka tureckiego. Aby odpowiedzieć na potrzeby takich osób rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem systemu Nauczania Tureckiego na Odległość (Uzaktan Türkçe Öğretimi), w ramach którego powstaną pakiety programów oraz wirtualne klasy języka tureckiego.