Przystąp do egzaminu

Przystąp do egzaminu

Yazıcı-dostu sürüm

1. Czym jest Egzamin Znajmości Tureckiego (TYS)?

TYS to egzamin, na podstawie którego określony zostaje poziom językowy osób uczących się języka tureckiego jako języka obcego lub znających go jako język ojczysty. Na podstawie przeprowadzanego na całym świeciei wprowadzonego przez Instytut Yunus Emre egzaminu TYS, dokonana zostaje ocena wszystkich podstawowych umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem obcym.

2. Kto może przystąpić do Egzaminu Znajomości Tureckiego?

Na przykład osoby, którym potrzebny jest dokument potwierdzający znajomość języka tureckiego; osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Turcji; kandydaci na nauczycieli języka tureckiego jako języka obcego; tłumacze chcący udokumentować swoją znajomość języka tureckiego. Do TYS może przystąpić każdy, kto chce sprawdzić i potwierdzić swoją znajomość języka tureckiego.

3. Dlaczego warto przystąpić do Egzaminu Znajomości Tureckiego?

Egzamin Znajomości Tureckiego to egzamin, który określa i potwierdza umiejętności posługiwania się językiem tureckim. Osoby, które posiadają zdany Egzamin Znajomości Tureckiego, mogą zostać zwolnione z obowiązkowych zajęć językowych, przygotowujących do studiów na tureckich uniwersytetach. TYS może być przydatną pozycją w CV lub dla osób, które planują karierę naukową.

4. Jak zapisać się na Egzamin Znajomości Tureckiego?

Na egzamin można zapisać się online przez adres internetowy sinav.yee.org.tr.

5. Jak zbudowany jest Egzamin Znajomości Tureckiego?

TYS przygotowany jest zgodnie z międzynarodowymi zasadami i standardami. Składa się z 4 części: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie i rozmowa (dialog i samodzielna wypowiedź). Osoby, które uzyskają pozytywny wynik ze wszystkich 4 części, otrzymują Certyfikat Znajomości Tureckiego.

6. Jak przeprowadzany jest Egzamin?

Egzamin składa się z trzech części. Podczas pierwszej części osoby, które przystąpiły do egzaminu odpowiadają na pytania z części rozumienie tekstu czytanego i rozumienie tekstu słuchanego. Po przerwie realizowana jest część “pisanie”, a w części trzeciej “dialog” i “samodzielna wypowiedź”.

7. Ile trwa Egzamin?

TYS trwa łącznie 180 minut. Na rozumienie tekstu czytanego przewidziane jest 60 minut, na rozumienie tekstu słuchanego 45, na pisanie 60, na dialog 10, a na samodzielną wypowiedź 5 minut.

8. Ile razy do roku przeprowadzany jest Egzamin?

Egzamin przeprowadzany jest trzy razy do roku w tym samym czasie we wszystkich Instytutach Yunus Emre. Informacje o terminach poszczególnych egzaminów znaleźć można na stronie tys.yee.org.tr.

9. Gdzie dostępne są przykładowe arkusze egzaminacyjne?

Przykładowy arkusz egzaminacyjny można pobrać ze strony tys.yee.org.tr.