Dlaczego Yunus Emre

Dlaczego Yunus Emre

Yazıcı-dostu sürüm

Instytut Yunusa Emre wziął swą nazwę od imienia anatolijskiego poety-mistyka Yunusa Emre, który żył na terytorium Anatolii na przełomie XIII. i XIV. wieku. Najistotniejszą cechą jest to, że imię stało się symbolem wartości istoty ludzkiej, miłości do człowieka i pokoju społecznego. W zawiązku z tym nasz Instytut stawia sobie za cel prowadzenie działań, zmierzających do stworzenia - przy użyciu najwspanialszego, najbardziej subtelnego i specyficznego języka cywilizacji, promując w świecie kulturę i sztukę Turcji - lepiej rozumiejącego się i spokojniejszego świata. Aby ten cel zrealizować i pokazać całemu światu, że mamy coś do powiedzenia, w pierwszej kolejności musimy dobrze zaprezentować siebie samych i nasze wartości kulturowe. Wybranie imienia Yunusa Emre dla naszego Instytutu, działającego z ukierunkowaniem na człowieka nie jest przypadkowe. Ta wielka osobistość nie tylko przyczyniła się dzięki swej poezji do rozwoju języka tureckiego, lecz jednocześnie dzięki zbudowanej na fundamentach powszechnych wartości człowieka filozofii przekazała potomnym przesłania mające na celu współistnienie ludzi wokół wspólnych wartości humanistycznych i pokojowych bez jakiejkolwiek dyskryminacji z punktu widzenia religii, języka czy rasy. Instytut Yunusa Emre we wszystkich swych działaniach określił sobie za cel stosowanie tej podstawowej filozofii.