کتاب زبان ترکی هفت اقلیم (Z-Kitap)

کتاب زبان ترکی هفت اقلیم (Z-Kitap)

Yazıcı-dostu sürüm

کتاب غنی شده (Z-Kitap)

از لحاظ علمی به اثبات رسیده است که آموزش زبان به زبان آموزان با کمک تکنولوژی موثرتر و ماندگارتر می‌باشد. در همین راستا از طرف موسسه یونس امره فایل‌های صوتی، ویدیوها و تصاویر با کمک یک نرم افزار (Z-Kitap) ارتقاء پیدا کرده و اجرا شده است. برای آموزش زبان به خارجی‌ها از سال 2014 تا کنون (Z-kitap) به عنوان یک ابزار درسی نسل جدید در سطوح A1, A2, B1, B2, C1 مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

برای فروش:   1059 / 3091188 0312 
ایمیل:  hacer.afsar@yee.org.tr