WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „PAŁACE W KADRZE”

Yazıcı-dostu sürüm

Wystawa fotograficzna „Pałace w kadrze”, zorganizowana w Ambasadzie Turcji,  powstała we współpracy z Instytutem Yunus Emre i Polskim Towarzystwem Ziemiańskim. Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem.

W konkursie pod tym samym tytułem wzięło udział 75 fotografików z Polski, Turcji, Niemiec i Białorusi. Owoc ich pracy to 156 fotografii.   Jurorzy konkursu – pp. Tatiana Falewicz, Dorota Buczkowska i Marcin Konrad Schirmer, za godne wystawienia uznali 34 prace autorstwa 26 fotografików. Zdjęcia te zostały opublikowane także w formie książkowej. Albumy udostępniono zwiedzającym.

Przemówienie inaugurujące wystawę wygłosił koordynator Instytutu Yunus Emre pan Abdüssamed Bilgili. W swoim wystąpieniu pan Bilgili podkreślił, że Instytut Yunus Emre przyczynia się do zacieśniania  relacji między Turcją a Polską poprzez podejmowanie działań na płaszczyźnie kultury.

Pani Tatiana Falewicz, juror konkursu, rozpoczęła swoje przemówienie od przeczytania wiersza Yunusa Emre pt.:

“Ludzie tysiąca światów wszyscy żyją w jedności”.

Nie ma „ciebie” i „jego”, jeden jest język –język miłości.

Język, którego powinniśmy używać na całym świecie to język wzajemnego poznawania się i dzielenia tym co najlepsze. Dlatego też prezentowane pałace to nie tylko symbol naszej historii, lecz także symbol naszego spotkania.

Ambasador Turcji J.E. pan Cengiz Kamil Fırat wyraził zadowolenie z prezentacji wystawy. Ambasador podkreślił, że działania kulturalne i artystyczne będą w najbliższym czasie kontynuowane z coraz większą intensywnością,  a stosunki dyplomatyczne między obydwoma krajami będą nadal rozwijać się na wszystkich polach – gospodarki, kultury itd.