Zestaw Türkçe Öğreniyorum 3 Podręcznik

Zestaw Türkçe Öğreniyorum 3 Podręcznik

Yazıcı-dostu sürüm

Zestaw Türkçe Öğreniyorum

“Zestaw Türkçe Öğreniyorum Seti” został przygotowany przez Dział Nauczania Języka Tureckiego. Składa się z podręcznika, ćwiczeń, książeczki z tekstami nagrań i nagraniami do odsłuchania. Podręczniki obejmują wiedzę na poziomie A1 i A2. Podręcznik 1. i 2. przeznaczony jest dla poziomu A1, natomiast 3. İ 4. dla poziomu A2 w krajach, gdzie język turecki nauczany jest jako dodatkowy lub obowiązkowy drugi język obcy; nauczany jest w Centrach Kultury (w grupach dedykowanych dzieciom) działających poza granicami Turcji oraz na zajęciach w Turcji, na które uczęszczają dzieci w wieku 10-15 lat, które z różnych powodów znalazły się na terenie Turcji.
 

Sprzedaż: 0 312 309 11 88 / 1059
E-mail: hacer.afsar@yee.org.tr