Podejdź do egzaminu

Podejdź do egzaminu

1. Co to jest Egzamin Poziomujący z Języka Tureckiego (tur. Türkçe Yeterlik Sınavı, w skrócie TYS)?

TYS to egzamin, który sprawdza poziom językowy osób uczących się tureckiego jako języka obcego lub ojczystego. Przygotowany przez Instytut Yunus Emre egzamin ocenia wszystkie podstawowe umiejętności posługiwania się językiem obcym i przeprowadzany jest na skalę międzynarodową.

2. Kto może podejść do TYS?

Osoby, które potrzebują dokumentu potwierdzającego znajomość języka tureckiego, ubiegające się o przyjęcie na uniwersytety w Turcji; kandydaci na nauczycieli zamierzający nauczać języka tureckiego za granicą; tłumacze pragnący udokumentować swoją znajomość języka tureckiego. W skrócie, do TYS mogą podejść wszyscy, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość języka tureckiego.

3. Dlaczego warto przystąpić do TYS?

TYS to egzamin, który sprawdza i dokumentuje umiejętność posługiwania się językiem tureckim. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z TYS możesz zostać zwolniony/zwolniona z obowiązkowych zajęć językowych przygotowujących do wstąpienia na turecki uniwersytet. TYS udokumentuje Twój poziom językowy na rozmowie o pracę, a  może być przydatny również, jeśli planujesz karierę naukową.

4. Jak mogę zapisać się na TYS?

Na TYS możesz zapisać się osobiście w Instytucie Yunus Emre w Ankarze lub w Instytutach Yunus Emre Centrach Kultury Tureckiej poza granicami Turcji.

5. Z jakich części składa się TYS?

TYS przygotowany jest zgodnie z międzynarodowymi standardami i składa się z następujących części: Czytanie, Rozumienie ze słuchu, Pisanie i Część Ustna (Swobodna Wypowiedź i Dialog). Osoby, które uzyskają pozytywny wynik ze wszystkich 4 części otrzymują Certyfikat z Języka Tureckiego.

6. Z ilu pytań składa się TYS?

Egzamin Poziomujący z Języka Tureckiego składa się łącznie z 80 pytań (40 z czytania, 30 ze słuchania, 2 z pisania, 1 ze swobodnej wypowiedzi, 7 z dialogu)

7. W jaki sposób przeprowadzany jest TYS?

TYS składa się z dwóch etapów. Na etapie pierwszym uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania z czytania, słuchania i pisania, na etapie drugim natomiast przeprowadzana jest część ustna.

8. Ile trwa TYS?

TYS  trwa łącznie 180 minut, na czytanie przewidziane jest 60 minut, na słuchanie 45, na pisanie 60, na swobodną wypowiedź 5, a na dialog 10 minut.

9. Kiedy można podejść do TYS?

TYS odbywa się w styczniu, maju i we wrześniu, czyli trzy razy w roku. Przeprowadzany jest o tej samej godzinie w Instytucie Yunus Emre w Turcji i we wszystkich krajach, gdzie znajdują się Centra Kultury Tureckiej.

10. Gdzie mogę zobaczyć przykładowy egzamin TYS?

Przykładowy egzamin można ściągnąć ze strony www.turkcesinavi.com.