Kultura i Dyplomacja

Kultura i Dyplomacja

Yazıcı-dostu sürüm

PRZEDMOWA

Od 2009 roku Instytut Yunus Emre zajmuje się dyplomacją kulturalną, językową i naukową, otwierając w określonych miejscach na świecie Centra Kultury Tureckiej. Obecnie w niektórych krajach takich jak USA, Niemcy, Austria, Albania, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Algieria, Gruzja, Francja, Maroko, Holandia, Wielka Brytania, Iran, Włochy, Japonia, Czarnogóra, Kazachstan, Katar, Turecka Republika Cypru Północnego, Kosowo, Liban, Węgry, Egipt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Pakistan, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Senegal, Somalia, Sudan, Jordania i Ukraina, działalność prowadzi przynajmniej jeden Instytut Yunus Emre. 54 Instytuty Yunus Emre na całym świecie działają na rzecz popularyzacji tureckiej nauki i dyplomacji kulturowej poza granicami Turcji, starając się prezentować nasz kraj w pozytywny sposób.

Instytut Yunus Emre, na którym spoczywa ogromna odpowiedzialność, jaką jest prezentowanie na arenie międzynarodowej Turcji, prowadzi działania mające na celu zwiększenie liczby osób posiadających relacje z Turcją i będących przyjaciółmi Turcji w każdym miejscu na świecie. Jednym z naszych obowiązków jest utrzymywanie stosunków z ludźmi świata nauki, sztuki, kultury i edukacji mieszkających w krajach, w których znajdują się nasze Centra i opowiadanie im o możliwościach, które oferuje współczesna Turcja. Wiemy, że utrzymywanie dialogu i współpracy pomiędzy społeczeństwami, a także wzajemne wpływanie na siebie warstw inteligenckich jest możliwe tylko dzięki naukowo-kulturowym działaniom.

Prezentowanie tureckich naukowych i kulturowych wydarzeń zagranicznym wybitnym elitom nauki i kultury jest bez wątpienia wielkim ruchem dyplomatycznym. Jesteśmy świadomi wagi takiego oddziaływania, nie tylko z punktu widzenia Turcji, ale również innych krajów, w których znajdują się nasze Instytuty.

Współczesna Turcja posiada na świecie 134 ambasady, 81 konsulatów, 12 instytucji przedstawicielskich, łącznie ponad 228 instytucji reprezentujących Turcję poza jej granicami. Rozwój wydarzeń, który nastąpił po otwarciu pierwszej ambasady w Londynie z Yusufem Agâhem Efendim na czele jest bardzo ważny. Aktywna polityka zagraniczna naszego kraju realizowana jest dzięki ambasadorom. Książka którą trzymacie w rękach zawiera wspomnienia i spostrzeżenia naszych ambasadorów, którzy wypełniali obowiązki w krajach, gdzie otwarte zostały Instytuty Yunus Emre.

W książce, zawierającej teksty wspomnieniowe napisane przez naszych ambasadorów w krajach gdzie otwarte zostały Instytuty Yunus Emre, odnaleźć będzie można odpowiedzi na pytania dotyczące tego “co przeżywali na początku, z jakimi przeciwnościami musieli się zmierzyć, aby móc działać, jak było wczoraj, a jak jest dzisiaj?”

Dziękuję wszystkim ambsadorom, którzy wspierali nas w różny sposób od czasu założenia Instytutu Yunus Emre, aż do dzisiaj. Dziękuję przede wszystkim szefowi misji dyplomatycznej Ümitowi Yardımowi, Adnanowi Keçeci, Ahmetowi Yıldızowi, İnanowi Özyıldızowi, Kaanowi Esenerowi, Mehmetowi Kemalowi Bozayowi, Oğuzowi Demiralpowi, Ömürowi Şölendilowi, Songül Ozan, Süphanowi Erkula oraz całemu personelowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

prof. dr Şeref ATEŞ

Prezes

 

Kultura i Dyplomacja

Wydawnictwo Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Yayınları

 

Redaktorzy: prof. dr Şeref ATEŞ, Melih BARUT

Koordynator: Şenol Selçuk TURAN

Redakcja: Fatmanur Samastı, Hümeyra Görmez Temren, Halil İbrahim Elsıkma

ISBN: 978-605-2097-06-9